Manieren van coaching

Elk succesvolle ondernemer bereikt zijn doelen met de steun en begeleiding.
Coaching voor ondernemers is een fenomeen dat zich heeft ontwikkeld tot een beweging in de bedrijfswereld, die gedrags- en psychologische veranderingen in de leidinggevenden vergemakkelijkt om hun managementstijlen te verbeteren.

Ontwikkeling van vaardigheden

Instructies voor de ontwikkeling van vaardigheden worden gebruikt om ondernemers specifieke bekwaamheden bij te brengen en hen verschillende perspectieven te bieden.
Nieuwe doelen vereisen innovatieve tactieken om met gewijzigde situaties om te gaan.
Het verfijnen van de bestaande bekwaamheid van de ondernemer, maar zijn werknemers, vormt de basis van coaching voor vaardigheden.

Coaching voor ontwikkeling

Deze vorm van coaching richt zich op de bekwaamheden van de ondernemer en helpt deze te verbeteren. Het onderzoekt de bestaande bekwaamheden van de ondernemer en past ze aan, volgens naar vereiste benodigdheden die de doelstellingen het met zich meebrengen.
Het betreft hier het verfijnen van de luistervaardigheid, het cultiveren van strategische planning, het verbeteren van timemanagement, het ontvankelijk zijn voor suggesties en veranderingen en het aanmoedigen van participatie onder werknemers.
Dit doel wordt goed gediend wanneer een bedrijf wordt geherstructureerd of geherstructureerd.

Coaching voor prestaties

Het volstaat niet wanneer de ondernemer vereiste technische of academische vaardigheden beheerst, maar geen positieve verstandhouding met zijn team heeft en zijn werknemers behandelt als instrumenten. Hoe een ondernemer met zijn weknemers omgaat, heeft een directe weerslag op alle prestaties. Prestaties worden niet beoordeeld op de mate waarin het werk is voltooid, maar op de teamgeest en de collectieve inspanning die de ondernemer uit zijn team heeft weten te halen. Prestatie coaching ontwikkelt de doeltreffendheid van de werknemers in hun bestaande functie en vergemakkelijkt hun groei in de organisatie.

Executive Coaching

Wanneer werknemers klimmen op de ladder binnen een organisatie naar een executive niveau, worden ze soms gezien als arrogant door hun eerdere teamleden.
Dit vereist van de executives dat zij sterk zijn om met de kritiek om te gaan en het vertrouwen en de steun van de mensen om hen heen te winnen. Het is noodzakelijk een positieve verstandhouding op te bouwen en het personeel te verzekeren van hun loyaliteit.
De leidinggevenden hebben coaching nodig om hen te helpen hun strategie uit te stippelen om hun nieuwe ondergeschikte personeel voor zich te winnen. De leidinggevenden moeten mentaal en emotioneel in staat zijn om de nieuwe verantwoordelijkheden aan te kunnen.
Deze coaching richt zich op de persoonlijke problemen van de leidinggevenden, zoals vertrouwen in het omgaan met negatieve feedback in het begin, mentale blokkade met betrekking tot een bepaald aspect van het werk en nog veel meer.

Transformationele coaching

Transformationeel coachen is persoonlijker of intiemer in zijn benadering.
Het analyseert specifiek die aspecten van het gedrag van ondernemers die hun effectieve prestatie belemmeren. Het evalueert de huidige bekwaamheden en gedragingen en werkt een methodologische strategie uit om ze te verbeteren.
Alledaagse interacties moeten worden geobserveerd en geanalyseerd opdat de coach advies kan geven. De coach identificeert de beperkende gedragspatronen en ontwerpt een plan om deze effectief te overwinnen. Transformationeel leren is alleen succesvol wanneer het vertrouwen tussen de ondernemer en de coach gevestigd is.