Specifieke projecten

Acquisitie van bedrijven
Begrotingen en kostprijsbepaling
Behalen van en milieucertificaat
Behalen van het ISO certificaten
Opzetten HRM afdeling
opzetten GPDR
Creëren van commerciële meetpunten
Creëren van synergie tussen de losse individuele bedrijven
Efficiency verbetering productie
Geven van seminars, demo’s en trainingen
Creëren van synergie tussen bedrijven
Het beheersen van de groei van de organisatie, aanpassen van het organogram en veranderen van management stijl
Het introduceren van SPC (Statistic Process Control)
Introduceren van bottleneck planning
Introductie van 2, 3 en 4 ploegen diensten
Introductie van calculeren via het ERP systeem
Opzetten nieuwe commerciële rapportage structuur via AFAS
Introductie van commercieel handelen i.p.v. alleen denken
Invoeren van commerciële meetpunten via CRM systeem (Archie)
Lean and mean production opzet
Consultatieve verkoop
Na sterkte/zwakte analyse personeel, versterking gezocht door wisselingen en opleiding.
Na substantiële verliezen in het verleden financieel resultaat omgebogen naar winst
New business development via diverse campagnes
Omvorming van autocratisch dirigeren naar participerend coachen
Ontwikkelen van new business
Op peil houden van benodigde productiecapaciteit door investeringen.
Opstellen strategisch plan (5 jarenplan)
Opstellen van het businessplan
Opstellen verkoop-, marktbewerkingsplan
Opzetten nieuwe kosten verdeel staat
Opzetten nieuwe productlijn
Opzetten van een technische dienst
Plan ter opening van nieuwe markten
Rapportage KPI
Reorganisatie van de verkoop afdelingen
Uitvoering van nieuw ontwikkelde marketingplan
Sturen van een vakmanschap/productgerichte naar een industriële/marktgerichte organisatie.
Verhoging van de omzet en efficiency binnen de groep
Verhuizing naar een nieuwe locatie
Verkoop via beurzen
Wijziging van organisatiestructuur
World Class Manufacturing.